Praca

 

Miejsce pracy: woj. mazowieckie, Oddziały w Bieniewie i Gnatowicach Starych.

Zatrudnienie: umowa o pracę, pełen etat.

CV: b.burzykowski@pago.net.pl

Miejsce pracy: woj. pomorskie, Oddział w Gdańsku.

Zatrudnienie: umowa o pracę, pełen etat.

CV: gdansk@pago.net.pl

Miejsce pracy: woj. wielkopolskie, Centrala w Grodzisku Wlkp.

Zatrudnienie: umowa o pracę, pełen etat, system zmianowy.

CV: l.kruk@pago.net.pl


M-ce pracy: Oddziały w Gnatowicach Starych / Bieniewie Parceli

Zatrudnienie: umowa o pracę, pełen etat.

CV: b.burzykowski@pago.net.pl

 

 

Miejsce pracy: woj. mazowieckie, oddział w Bieniewie-Parceli.

Zatrudnienie: umowa o pracę, pełen etat, system zmianowy.

CV: e.rychlinska@pago.net.pl

PAGO Sp. z o.o. poszukuje PRZEWOŹNIKÓW do stałej współpracy

Miejsce załadunków: PAGO Bieniewo Parcela 37, 05-870 Błonie.
Dystrybucja na terenie całej Polski.

Kontakt:
Tomasz Kalinowski: t.kalinowski@pago.net.pl, kom. 697-150-428
Justyna Graczyk: j.graczyk@pago.net.pl, kom. 697-988-766

 

Miejsce pracy: woj. śląskie, Oddział w Dąbrowie Górniczej.

Zatrudnienie: umowa o pracę, pełen etat, system zmianowy.

CV: m.michalowski@pago.net.pl

Miejsce pracy: woj. wielkopolskie, Centrala w Grodzisku Wlkp.

Zatrudnienie: umowa o pracę, pełen etat.

CV: l.kruk@pago.net.pl

Miejsce pracy: woj. mazowieckie, oddział w Bieniewie Parceli i Gnatowicach Starych.

Zatrudnienie: umowa o pracę, pełen etat, system zmianowy.

CV: b.burzykowski@pago.net.pl

Miejsce pracy: woj. pomorskie, oddział w Gdańsku, ul. Kontenerowa 22.

Zatrudnienie: umowa o pracę, pełen etat, system zmianowy.

CV: gdansk@pago.net.pl

Miejsce pracy: woj. pomorskie, Oddział w Gdańsku, ul. Kontenerowa 22.

Zatrudniene: umowa o pracę, pełen etat, system zmianowy.

CV: gdansk@pago.net.pl

Miejsce pracy: woj. śląskie, Oddział w Dąbrowie Górniczej, ul. Roździeńskiego 21.

Zatrudniene: umowa o pracę, pełen etat, system zmianowy.

CV: m.michalowski@pago.net.pl

 

--------------------------------------------------------------------------------

Firma PAGO posiada stabilną i ugruntowaną pozycję na rynku, oferując swoim pracownikom stały rozwój zawodowy u boku doświadczonych specjalistów.

Jeśli jesteś zdolny, pracowity, kreatywny, ambitny i konsekwentny w działaniu - zgłoś do nas swoją aplikację!

Prosimy o przesłanie ofert zawierających CV i list motywacyjny na adres pago@pago.net.pl , podając w tytule e-maila preferowane miejsce (Grodzisk Wlkp., Gnatowice Stare, Bieniewo Parcela, Gdańsk, Lębork, Dąbrowa Górnicza) oraz stanowisko pracy.

--------------------------------------------------------------------------------

Administratorem danych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych (w szczególności: cv oraz list motywacyjny) jest PAGO Sp. z o.o., ul. Fabryczna 14, 62-065 Grodzisku Wielkopolskim. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych niniejsza zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), a Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez Administratora danych procesu rekrutacyjnego. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:
a) W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych na cele jednego procesu rekrutacyjnego - do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, wydłużonego o okres 2 tygodni,

b) W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych na potrzeby rekrutacji przyszłych - 5 lat od licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Przetwarzane dane należą do zwykłych danych osobowych (nie są to dane szczególnych kategorii). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenie tego procesu. Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celu, wskazanego w punkcie powyżej, mogą być podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (stali usługodawcy Administratora, np. firma IT) oraz podmioty powiązane z Administratorem. Administrator danych nie zamierza przekazać Pani/Pana Danych Osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: dostępu do Danych osobowych, niezwłocznego sprostowania Danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych; niezwłocznego usunięcia Danych osobowych; ograniczenia przetwarzania, jeżeli: a) kwestionuje Pani/Pan prawidłowość Danych osobowych, b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lecz sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu danych, c) Administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, d) wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Pani/Pana sprzeciwu; przenoszenia danych, w tym do: a) otrzymania (w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego) danych, które dostarczyła Pani/dostarczył Pan Administratorowi danych i ich przesłania innemu administratorowi, b) żądania, by dane zostały przesłane przez Administratora danych bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe; cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej cofnięciem; wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Pani/Pan zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza RODO.

--------------------------------------------------------------------------------
Proszę o umieszczanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PAGO Sp. z o.o. moich danych osobowych (w tym danych dodatkowych, nie wynikających z art. 221 KP) wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dla potrzeb:

  • rekrutacji, w związku z którą składam aplikację,
  • przyszłych rekrutacji.

 
Polski

PAGO Sp. z o.o.

LOGISTYKA PRODUKTÓW MROŻONYCH

Chłodnia Składowa i Dystrybucyjna
Centrala w Grodzisku Wlkp.

62-065 Grodzisk Wlkp.
ul. Fabryczna 14

tel. +48 61 448 13 43

e-mail:

Nr Wet. PL 30051101 WE

Chłodnia Składowa i Dystrybucyjna
Oddział w Bieniewie

05-870 Bieniewo-Parcela
Bieniewo-Parcela 37

tel. +48 22 479 41 70

e-mail:

Nr Wet. PL 14321108 WE

Chłodnia Składowa i Dystrybucyjna
Oddział w Gnatowicach

05-085 Kampinos
Gnatowice Stare 31

tel. +48 22 207-29-00

e-mail:

Nr Wet. PL 14321105 WE

Chłodnia Składowa i Dystrybucyjna
Oddział w Gdańsku

80-601 Gdańsk
ul. Kontenerowa 22

tel. +48 58 770-65-00

e-mail:

Nr Wet. PL 22611107 WE

Chłodnia Składowa i Dystrybucyjna
Oddział w Lęborku

84-300 Lębork
ul. Zwarowska 22

tel. +48 59 863-43-70

e-mail:

Nr Wet. PL 22081101 WE

Chłodnia Składowa i Dystrybucyjna
Oddział w Dąbrowie Górniczej

41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Roździeńskiego 21

tel. +48 32 360 91 20

e-mail:

Nr Wet. PL 24651101 WE

Obowiązek informacyjny

Polityka cookies

statystyka